Call us

+373 6905 2772

+373 22 933 969

+373 22 933 769

+373 22 228 952

info@tirofol.com

Apr 16 2018

Pe drum pot apărea diverse obstacole ca liniile joase de transmisie a energiei electrice, poduri si porţiuni de şosea cu restrictti de dimensune sau limite de greutate transportabila, starea nesatisfăcătoare a drumurilor şi altele, care trebuie să fie soluţionate înainte de a organiza transportarea încărcăturilor agabaritice. Aceste probleme se evita prin alegerea unui itinerar corect şi prin elaborarea unei scheme de transportare a încărcăturilor agabaritice. Nu trebuie să se ignore faptul că, pentru transportarea încărcăturilor agabaritice este necesară perfectarea permisiunilor necesare pentru tranzitarea tarilor care fac parte din itinerariu, iar acest fapt durează de la o săptămână până la câteva luni, în dependenţă de gradul de depăşire a gabaritului de încărcătură şi de itinerar.

Iată de ce Compania noastră de expediţie şi transport Tirofol SRL este gata să organizeze pentru Dvs. transportarea încărcăturilor de gabarite foarte mari la cel mai înalt nivel.

Transportarea încărcăturilor se referă deseori la transportarea încărcăturilor periculoase. Categoriile de pericol a încărcăturilor se impart in 9 clase de pericol ADR. Condiţiile de transportare a unor astfel de materiale necesită măsuri de securitate speciale şi o atenţie sporită în timpul încărcării şi transportării. Nerespectarea cerinţelor poate crea situaţii periculoase pentru viaţa unui contingent mare de persoane şi pentru starea ecologică a unor teritorii enorme. Serviciul de transportare a încărcăturilor periculoase este o parte destul de responsabilă a deservirii noastre şi, din această cauză, fiecare organizator profesional al transportărilor de încărcături clasifică clar tipurile de încărcături periculoase, deoarece îşi dă bine seama de faptul că nu sunt permise greşeli în această sferă.